Osnovne informacije

Šifra objekta:
5250
Lokacija:
Kršan, Šušnjevica (52233)
Kvadratura:
10 091,00 m2
Udaljenost od mora:
25 000 m

Opis nekretnine

Zemljište spada u turističko područje oznakom TP3 gdje je moguće građenje izvan građevinskog područja za ugostiteljske i turističke namjene s maksimalnim smještajnim kapacitetom od 20 postelja na površini od 1,01 ha.
Na tom zemljištu moguća je izgradnja:
(1) etno turističkih građevina sljedećih sadržaja:
* smještajna građevina (tip hotel, motel, vila) s osnovnim pratećim sadržajima (recepcija,
spremišta i dr.);
* restoranski prostor s tradicionalnom kuhinjom, razne kušaonice (vina, ulja, pršuta, sira i dr.);
* građevina s suvenirskom prodajom i prezentacijom tradicionalnog načina života i rada, građevina može imati i sadržaje galerije ili etno muzeja;
(2) Sadržaji iz prethodnog stavka moraju činiti arhitektonsko-urbanističku cjelinu ujednačenih volumena, materijala, boja i drugih tehničkih i estetskih elemenata.
(3) Ukupna površina turističkog punkta ne smije biti veća od 2ha.
(4) Najveća izgrađenost formiranih površina iznosi 0,3.
(5) Građevine mogu imati najviše dvije nadzeme etaže i prema potrebi podrumski dio kao konobe.
(6) Neizgrađeni dio građevinske čestice mora biti uređen od čega 20% čestice mora biti ozelenjeno.
(7) Kompleks mora biti priključen na sve infrastrukturne i komunalne sustave. Ako kompleks nije moguće priključiti na javne infrastrukturne i komunalne sustave isti mora osigurati vlastite sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje.
Prilaz kompleksu mora biti kolni.
(8) Vozila se smještaju unutar građevne čestice na površinama koje moraju biti natkrivene.
(9) Najveći kapacitet građevina iznosi 20 ležaja.
(10) Etno turističke građevine mogu se formirati uz poljoprivredno domaćinstvo kao dopunska djelatnost.

Lokacija

Luka Dessardo

+385 91 420 1401

nekretnine@aurodomus.com

Slične nekretnine

Thumbnail

425 000 €

Ičići, 900,00 m2

Thumbnail

125 000 €

Spinčići, 1 000,00 m2

Thumbnail

35 000 €

Fužine, 850,00 m2

Thumbnail

62 000 €

Ravna Gora, 5 200,00 m2

Ova stranica ostavlja "kolačiće" na Vašem kompjutoru za potrebe navigacije i anonimizirane statistike pristupa. Korištenjem ove stranice prihvaćate i potvrđujete ove "kolačiće".